Hat éve pár egyetemista megbeszélt egy találkozót. Kikérték az italt, asztalhoz ültek. A külső szemlélők nem tudhatták, hogy ez a szokványosnak látszó baráti találkozó miért különleges, de mi már tudtuk, hogy közös cél vezetett minket aznap. Megalapítottuk azt a PROKON diákszervezetet, amely platformjává vált megannyi fiatal együttes ötleteinek, kreativitásának és tenni akarásának. Az elmúlt hat évben a PROKON olyan ifjúsági szervezetté nőtte ki magát, amely több városban is jelen van a Kárpát-medencében, és tagjai között már nem csak ELTE-s egyetemistákat találunk.

Számunkra ez a nap is, mint akkor hat éve, történelmi jelentőségű. Ma jelentjük be ugyanis, hogy azon a gránitszilárdságú alapon, amit a PROKON-Közösség jelent, új bástya építésébe kezdünk. Letesszük az alapkövét Magyarország első egyetemközi politikatudományi szakkollégiumának, a PROKON Politikatudományi Szakkollégiumnak.

Az alakuló szakkollégium célja világos: támogatni és motiválni a politológus hallgatókat, gondoskodni képzésük elmélyítéséről és elhelyezkedésükről, valamint – és talán ez a legfontosabb – olyan közösséget teremteni, amelyben a csatlakozók igaz barátokra lelhetnek, és együtt vihetik véghez elképzeléseiket.

A szakkollégium intézménye meglehetősen egyedi, mondhatnánk, hungarikum. A gyakorlatban egyetemek az egyetemekben, így jobbára minden diszciplínának megvan a saját maga szakkollégiuma. A jogász, orvosi, közgazdász szakkollégiumok hagyománya messzire nyúlik vissza, de egyházi fenttartású szakkollégiumokat is szép számmal találhatunk. Egyszóval: számos terület képes volt megteremteni saját kreatív fórumát, integráló közegét és szellemi alma máterét. Szerényen, de határozottan ki kell jelentenünk: nekünk is ez a célunk. Szeretnénk, hogy a PROKON Politikatudományi Szakkollégium otthona, műhelye és bázisa legyen a jövő politológus nemzedékeinek.

Az alakuló szakkollégium számos lehetőséget kíván nyújtani diákjainak. A Szakkollégium képzési terve alkalmassá teszi a hallgatót mind a kutatási, elemzési, publicisztikai, kommunikációs és kampányfeladatok elvégzésére. Tekintettel a képzés három éves hosszára (és illeszkedésére a BA képzésekhez) a felvétel az elsőéves politikatudományok (BA) képzésen résztvevő fiatalok között kerül meghirdetésre. A jelentkezőkből 10-15 fős irányszámmal vesszük fel a hallgatókat minden tanév őszi szemeszterében.

A PROKON Politikatudományi Szakkollégium egyszerre szeretne hangsúlyt fektetni az elméleti és a gyakorlati oktatásra. A felvett diákok ötvenezer forintos havi kutatási ösztöndíjban részesülnek, hogy ezzel is hozzájárulhassunk tanulmányaikhoz, budapesti lakhatásukhoz, azonban fontos előre jeleznünk, hogy a szakkollégium egyelőre nem rendelkezik kollégiumi elhelyezéssel.

Bízunk benne, hogy minél több politológus hallgatónak felkeltjük az érdeklődését, és számíthatunk jelentkezésükre. Várunk titeket szeretettel!